Çarşamba, Haziran 7, 2023
Ana SayfaKöşe YazılarıAdem ÇevikÇOCUKLARDA TRAVMAYA SEBEB OLAN EYS İNSANLİK SUÇUDUR

ÇOCUKLARDA TRAVMAYA SEBEB OLAN EYS İNSANLİK SUÇUDUR

ÇÂRE:6684

Dünya Çocuk Hakları Derneği, 

Türkiye Âile Meclisi  EYS/PAS Basın Bülteni

EYS, Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu Dünya Farkındalık Günü Basın Bülteni

Tüm Dünya da kabul gören 25 Nisan Ebeveyn Yabancılaş(tır)ma Farkındalık Günü’nü ülkemizde de farkındalık oluşturmak adına ÇAĞRI yapıyoruz. Her yıl, düzenlenecek çalışmalarla bu istismarın önlenmesini talep ediyoruz. 


Duygusal istismar tıpkı fiziksel ve cinsel istismar gibi sonuçları çocuk açısından son derece ağır ve onarılması onlarca yıl alan travmatik ağır bir istismar türüdür.EYS zulmüne uğrayanlar terörizm ve kaos/gl fuhş lobisi çarkına düşüyor. 


Yeterince tanımlanmadığı için yaygınlığı tahminlerin ötesindedir. 
Bulguları ve delillendirilmesi ancak farkında olan akademisyenlerce doğru bir şekilde ortaya konulabilir.

Genelde boşanma sürecinde veya boşanma sürecinden sonraki yıllarda ebeveynlerin anne/babaların arasında çıkan çatışmalarda VELAYET savaşlarında bilinçli veya bilinçsiz olarak çocukların algılayamayacakları duygusal taciz ve beyin yıkanmasıyla kullanılmasıyla çocuk istismarı ortaya çıkar. Kısaca çocuğun bilinçli programlanarak beyni yıkanarak duygularının istismar edilmesi ve diğer ebeveyne yabancılaştırılmasıyla ön plana çıkar. 

Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu tedavisi yıllarca sürecek bir duygusal tahribat yaratır. Travma sonrası stres sendromu tanısıyla halen ülkemizde tedaviye alınan yüzlerce ebeveyne yabancılaşmış çocuk mevcuttur. Bu çocuklara uygulanan anti depresan ilaçlar bu çocukların duygu dünyalarını darmadağın etmektedir. Gerçek teşhisin göz ardı edilerek farkına varılmaması sonucunda ebeveyni sağ iken ebeveynini kaybetmenin hüznü tüm bir ömür boyunca silinmesi zor yeni rahatsızlıklara yol açmaktadır. Yabancılaştıran ve diğer ebeveyn tarafından silaha çevrilerek karanlık bir dünyayı yaşamak zorunda bırakılmaları bu çocukları en az fiziksel ve cinsel istismara uğramış diğer kurbanlar kadar etkilemektedir. 

Türkiye gibi 23 Nisan Çocuk Bayramının kutlandığı bir ülkede yaklaşık 53 bin icralık çocuk olması insanlık adına utanç verici bir tablo mevcut idi. Cinayetlerin ve cinnetlerin engellenmesi için insani ve hukuki yasal düzenlemeler yapılmalı ve eğitim ile sosyal yetimlere ve ailelerine yapılan tahribatlara son verilmelidir çağrımıza karşılık çocuk teslim merkezleri kurulması sevindirici ancak Ebeveyn Yabancılaştırma EYS mağduriyeti yasatanlar da cezalandırılmalı. şiddetin Önlenmesi ve bu duygusal istismarın cezalandırılması en az fiziksel ve cinsel istismar kadar önemlidir. Anneye babaya yapılan her tür şiddet bizzat çocuğa yapılmış şiddettr. Çocuklarımıza kediler köpekler kadar değer verilmiyor!

İşte tüm bu gerekçelerle 25 Nisan Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü Parental Alienation Syndrome (PAS) çocuk hakları, aile hakları, mağdur hakları, adalet, aile, ve insan hakları ile ilgili tüm kamu ve sivil toplum örgütlerinin, gazetecilerin, yazarların, üniversitelerin, önderlerin çalışma alanına girmektedir .

       Medya ve diğer etkinliklerle duyurulmalı farkındalık yaratılmalıdır. Bu konuda başta çocuk haklarıyla ilgili kuruluşlar olmak üzere; insan hakları, aile hakları, yetim hakları, çocuk hakları, eğitim ve eğitim hakları cemiyetleri bugünü 25 Nisan itibariyle her yıl Ebeveyn Yabancılaştırma Farkındalık Günü bu konuya dikkat çekebilmek adına kabul edilmelidir.

Dünyada eşi benzeri uygulamaları olmayan sadece ülkemiz Türkiye’de uygulanan; Çocuk icrası, çocuğun icra dairesinde mal olarak görülmesi, nafaka hapsi, 6284, TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ veya EŞİTLİĞİ maskesiyle eşcinsellik teşviki, ebeveyn ile  yatılı kalıp kişisel ilişkinin engellenmesi, tek taraflı velayet ve genç akran evliliği yapanların tecavüzcülerle aynı kategoride değerlendirilmesi bir duygusal istismardır yani burada sadece velayet istismarcısı aileler değil devlette EYS Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu çocuk istismarı suçu hatta devlet terörü işlenmektedir. Bu  insanlık suçuna EYS dediğimiz gibi AYS Aileye Yabancılaştırma Sendromu da diyoruz çünkü istismar edilen çocuk geniş aile üyeleri kardeş, dedeler, anneanne, babaanne, amca, halı, dayı, teyze ve kuzenleriyle tanışması kaynaşması da engellenmiş oluyor.

Devletin çocuk icralarından rant elde etmesi ahlaksızlığına devletin çocuğa istismarına son verilmesi sevindirici ancak tüm illerde ve ilçelerde çocuk teslim merkezleri kurulmalı. Çocuklar mal değil can tasiyor…
Ortak velayet anne babanın değil çocuğun hakkıdır. Adil eşit ortak velayet uygulaması olduğunda ebeveyn yabancılaşmasının önüne dolayısıyla şiddetin cinayetlerin önüne geçilebilecektir. bu durumu kötüye kullanan ebeveynin çocuk üzerindeki velayetine son verilmelidir. Çocuk kazanç kapısı olarak görülmemelidir. EYS uygulayanlara TCK86 çocuğa travma algı bozukluğu yaşattığı dan cezai işlem suç duyuruları yapılmalı veya hukuki düzenleme olmalı.
Çocuklarımızın genel ahlak kuralları haricinde vücudunu teşhir ederek istismara açık kapı bırakılması da cinsel ve duygusal istismara yol açmasi engellenmelidir.

BM Dünya çocuk hakları sözleşmesi gereği 9.ve 18. Madde gereği çocuğun yüksek yararı düşünülerek adalet eşitlik ilkesi doğrultusunda iki ebeveyn de çocuklarını adil ve eşit şekilde kişisel ilişki engellenmemelidir.

 Aile Mahkemesi hakimleri ve aile bakanı aile kurmamislardan olusmasi aileye çocuklara hakarettir. 6684 ortak velayet kanunu protokolü uygulanmalıdır. Çünkü anaya 90. Madde gereği uluslararsı sözleşmeler anayasanın üzerindedir. Bu maddeyi uygulamayan yetkililer de uygulatmayanlar da suç işlemektedir.

25 Nisan 2023  Adem Çevik

Dünya Çocuk Hakları Derneği

Türkiye Aile Meclisi Başkanı