Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

ALLAH DOSTLARI, EVLİYALAR, VELİLER, MÜRŞİDİ KAMİL VE TARİKAT SİLSİLE İSİMLERİ…

ALLAH DOSTLARI, EVLİYALAR, VELİLER,
ALLAH DOSTLARI, EVLİYALAR, VELİLER, MÜRŞİDİ KAMİL VE TARİKAT SİLSİLE İSİMLERİ...

Türkiye sınırları içerisinde en az bir makamı veya kabri olan Allah dostları, veliler, evliyalar vardır.

Allah dostları, Evliyalar ve Mürşid-i Kamil ile Veliler

Onlardan birinin kabrini ziyaret etmek bizim dünya hayatımızda da ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır.

Türkiye’de Allah Dostları, Veliler ve Evliya Haritası

Sizler için, il il türbeleri ve makamları bulunan Allah dostlarının listesini (belirleyebildiğimiz kadarıyla) yayınlıyoruz.

Bu listede olmayan Allah dostları da mutlaka vardır. (En iyisini Allah bilir.)

İsmini hatırlayamadığımız, unuttuğumuz, veri ve bilgilerini elde edemediğimiz ne kadar Allah dostu, Veli ve Evliya varsa, dair yakınları ve tüm sevenlerinden şimdiden özür dileriz.

Ancak yayınlatmak istediğiniz Allah dostlarının biyografi veya hayatı var ise iletişim bölümündeki Whatsapp hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Nethaberler.com yönetimi olarak yayınlamaktan şeref duyarız.

Her toprağın manevi sahipleri var. O beldeye bereket veren, huzur veren, irşadını baki hayatlarında da devam ettiren Velileri var Rabbimizin.

Bazen, aynı şehirde, aynı bölgede, hatta aynı mahallede olup da, makamlarını bilmediğimiz, haberdar olmadığımız Allah’ın sadık kulları onlar…

Ömürlerini Hak yoluna adamış olan bu büyüklere tazim göstermek, onların kabirlerini ziyaret etmek, onlarla iletişime geçmek gibi bir haldir. Çünkü kabir ziyaretleri çok bereketlidir. Hele ki, Allah dostları olunca bu bereket katbekat artacaktır.

Hangi ilde isek, yahut ilçede, kasabada, köyde… Her il sınırı içerisinde en az bir makamı var Hak dostlarının.

Türkiye’de Allah Dostları, Veliler ve Evliya Haritası

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri

TÜRKİYE’DE ALLAH DOSTLAR

Sizler için, illerimizde türbeleri ve makamları bulunan Allah Dostlarının listesini yayınlıyoruz…

Adana:

Abdülgafûr Dede (Seyyid)

Abdürrezzâk Dede

Arpacı Dede

Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:

Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:

Abapûş-i Velî

Abdurrahman Sultan (Başmakçı)

Ahmed Dede (Başmakçı)

Çelebi Ârif Küçük

Destine Hâtun

Fürûrî Mehmed Dede

Hacım Sultan (Sandıklı)

Karahisârî Abdürrahîm Efendi

Sultan Dîvânî

Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:

Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)

Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)

Hânî Baba (Doğubâyezîd)

İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)

Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)

Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray:

Hamîd-i Aksarâyî

Pîr Ali Aksarâyî

Somuncu Baba

Yûsuf Hakîkî Baba

Taptuk Emre Hazretleri

Cemaleddin Aksarayî Hazretleri

Amasya:

Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)

Ali Hâfız

Amasyalı Seydi Halîfe

Bahşî Halîfe

Gani Baba (Suluova)

Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)

Habîb Ömer Karamânî

Halkalı Evliyâ

İğneci Baba

İsmâil Sirâceddîn Şirvânî

Kılıç Dede (Merzifon)

Kırklar Dede (Merzifon)

Kurtboğan Evliyâsı

Mustafa Âkif Efendi

Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî

Pîr İlyas

Pîrî Baba (Merzifon)

Sadreddîn Muhammed Horasânî

Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi

Şeyh Sâdî

Topçu Dede (Merzifon)

Ankara:

Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)

Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)

Ali Rızâ Acara

Ali Semerkandî (Çamlıdere)

Hacı Bayrâm-ı Velî

Zeynelâbidîn

Zivingî

Antalya:

Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın:

Ahî Bayram

Alihan Baba

Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)

Baltalı Dede

Dedebağ Dede (Karacasu)

İmâm Baba

Karacaahmed Sultan

Muhammed Zühdi (Nâzilli)

Süleymân Rüşdî Efendi

Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)

Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)

Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir:

Hasan Baba

Pîr Ali Efendi

Veli Şemseddîn

Bayburt:

Hacı Şaban Efendi

Ağlar Baba

İrşadi Baba

Seydi Yakup Hazretleri

Abdülvehhab Gazi

Bilecik:

Dursun Fakîh

Ebdâl Kumral

Edebâlî

Şeyh Muhlis Baba

Bingöl:

Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis:

Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)

Ammâr-ı Yâser

Fethullah-ı Verkânisî

Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)

Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

Said Nursi (Bediüzzaman)

Zülküf peygamber

Feyzullah El Ensari

Şeyh Muhammed Küfrevi

Seyyid Emin Şirvani

Şeyh’ül Garip (Merkez)

Bursa:

Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî

Abdülganî Efendi

Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)

Abdüllatîf Kudsî

Abdürrahîm Tırsî (İznik)

Açıkbaş Mahmûd Efendi

Akbıyık Sultan

Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)

Alâeddîn Ali Fenârî

Bahri Dede

Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)

Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)

Dâvûd-i Kayserî (İznik)

Dede Halîfe (İznik)

Ebdâl Murâd

Emîr Sultan

Eskici Mehmed Dede

Eşrefoğlu Rûmî (İznik)

Geyikli Baba

Hasan Can

Hocazâde

İsmâil Hakkı Bursevî

Kutbüddîn İznikî (İznik)

Lâmiî Çelebi

Lütfullah Efendi (El-Evvel)

Miskâlî Efendi (Mudanya)

Molla Arab

Molla Ayas

Molla Fenârî

Molla Hayâlî

Molla Hüsrev

Molla Yegân

Muslihuddîn Tavîl

Pîr Emîr Sultan

Rüstem Halîfe Bursevî

Süleymân Çelebi

Şeyh Ahmed Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Karamânî

Tezveren Dede

Tokatlı Hayreddîn Efendi

Üç Kuzular

Üftâde

Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi

Vânî Mehmed Efendi (Kestel)

Veli Şemseddîn

Bolu:

Hayrettin Tokadi Hazretleri (Abant kavşağı)

Akşemsettin Hazretleri (Göynük)

Ömer Sikkin Hazretleri

Tabak Dede

Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)

Sâfî Âmidî Bolevî

Çanakkale:

Ahmed Bîcân (Gelibolu)

Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)

Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı:

Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum:

Suheybi Rumi,

Kerebi Gazi,

Ubeydi Gazi,

Adülbâkî Efendi (İskilip)

Abdülcebbâr Dede

Ahmed Feyzi Efendi

Çerkez Şeyhi

Elvan Çelebi (Mecidözü)

Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)

Yûsuf Bahri Efendi

Denizli:

Abdil Dede (Acıpayam)

Ahî Sinan

Ahmed Hulûsî Efendi

Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)

Arab Dede (Sarayköy)

Avdan Baba (Tavas)

Bedirhan Bey (Acıpayam)

Bostancı Dede (Tavas Bahçeköy)

Deynekli Baba (Babadağ)

Hacı Osman Nuri Kepenek

Hacı Şam Dede

Hasan Feyzi Efendi

Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)

Karacaahmed Sultan (Sarayköy)

Koyun Baba (Kale)

Mecnun Dede (Babadağ)

Sarı Gazak Baba

Sultan Sarı Baba (Sarayköy)

Şa`bân Dede

Şeyh Elvan (Çal)

Şeyh Mehmed Şirvânî

Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır:

Ahmed Kârazî Diyârıbekrî

Ahmed Mürşidî Efendi

Sâdık Ali Efendi

Şeyh Yûsuf Hemedânî

Şeyh Güzel Efendi

Hindi Baba

Sultan Şuca

Sarı Saltuk

Şeyh Osman Zaraki

Şeyh Abdulcelil Hazretleri

Şeyh Muhammed Amidî Hazretleri

Muslihiddin Lâri

Şeyh Abmed Mürşidî

Şeyh Ahmed Karazî

Şeyh Ahmed Rasim

Şeyh Aziz Mahmud Urmevi

Şeyhan Dede

Şeyh Hasan Zerraki

Şeyh Kasım

Zülkif Peygamber

Elyasa Peygamber (Eğil)

Şeyh Güzel Efendi

Hindi Baba Türbesi

Sultan Şuca türbesi

Sarı Saltuk türbesi

Şeyh Osman Zaraki

Şeyh Abdulcelil hz.

Şeyh Muhammed Amidî hz.

Muslihiddin Lâri

Şeyh Abmed Mürşidî

Şeyh Ahmed Karazî

Şeyh Ahmed Rasim

Şeyh Aziz Mahmud Urmevi

Şeyhan Dede

Şeyh Hasan Zerraki

Şeyh Kasım

Edirne:

Abdülkerîm Efendi

Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)

Ali bin Emrullah

Aşçı Yahyâ Baba

Âşık Efendi

Behâeddîn bin Lütfullah

Cerrahzâde

Dizdarzâde Ahmed Efendi

Evliyâ Kâsım Paşa

Fahreddîn-i Acemî

Hasan Sezâî

Hıdır Baba

Huysuz (Hırçın) Baba

Kabûlî Mustafa Efendi

Kıyak Baba

Koyun Baba

Külhânî Ali Baba

Nûreddîn Baba

Ömer Baba

Ramazan Halîfe

Receb Enîs Dede

Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)

Şekmeti Mehmet Efendi

Şücâeddîn-i Karamânî

Tütünsüz Baba

Veli Dede

Elazığ:

Ali Septî (Palu)

Ankuzu Baba (Harput)

Arab Baba (Harput)

Beşik Başa (Harput)

Beyzâde Efendi (Harput)

Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)

Fâtih Ahmed Baba (Harput)

Hacı Ali Efendi (Harput)

Hacı Muharrem Hilmi

Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)

İmâm Efendi (Harput)

Mahmûd Sâminî (Harput)

Murâd Baba (Harput)

Ömer Hüdâî Baba

Ömer Nâimî Efendi (Harput)

Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

Caferi Tayyar Baba

Erzincan:

Hacı Muhammed Sâmi Efendi

Pîr Ahmed Erzincânî

Pîr Fethullah

Pîr Muhammed Erzincânî

Sâlih Baba

Terzi Baba

Tesbîh Baba

Erzurum:

Abbas Mehdî

Abdurrahmân Gâzi

Abdürrezzâk Ali Efendi

Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)

Câfer Efendi

Habîb Baba

Osman Efendi

Taşkesenli Ahmed Efendi

Çöğenderli Hacı Salih Efendi ( Hasankale)

Sanamerli Hacı Ahmet Baba (Horasan)

Eskişehir:

Ebû Muhammed BayramEfendi

Yûnus Emre (Mihalıççık)

Hacı Hilmi Efendi

Şeyh Şahabettin Sühreverdi Hazretleri

Seyyid Battal Gazi Hazretleri (Seyitgazi)

Mahmudiye Seyyid Osman Afif Hazretleri

Seydi Mahmut Hazretleri (Sivrihisar)

Gaziantep:

Aydî Baba

Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)

Derviş Hacı

Fethullah Efendi

Gözükızıl Mehmed Baba

Kâsım Aynî

Mehmed Hasib Dürri

Memik Dede

Muhammed Sâmi (Sam)

Şâh Velî Ayıntâbî

Şeyh Saçaklı

Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretleri’nin Makamı

Giresun:

Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari:

Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)

Ebü`l-Berekât Emevî Hakkârî

Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)

Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay:

Abdullah bin Hubeyk (Antakya)

Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)

Ahmed Kuseyrî (Şenköy)

Yûsuf bin Esbât

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri

Isparta:

Berdeî Sultan (Eğridir)

Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)

Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)

Gökveli Sultan

Hıdırlık Dede

Kesikbaş Dede

Kocabıyık Erendede

Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)

Osman Efendi

Pîrî Halîfe Hamîdî

Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)

Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel:

Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)

Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

İstanbul:

Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)

Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)

Abdullah Kaşgarî (Eyüb)

Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)

Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)

Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)

Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)

Abdülhay Celvetî (Üsküdar)

Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)

Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)

Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)

Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)

Ahmed Raûfî (Üsküdar)

Ahmed Şîrânî

Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)

Ali Behçet Efendi (Üsküdar)

Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)

Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)

Atâ Efendi (Üsküdar)

Aynî Dede

Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)

Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)

Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)

Babazâde (Eyüb)

Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)

Beşir Ağa (Denize atıldı)

Beşir Ağa (Eyüb)

Câmi Ahmed Dede

Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)

Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)

Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)

Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)

Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)

Cemaleddin Kummuki (Karacaahmet)

Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)

Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)

Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)

Ebû Saîd bin Sun`ullah (Eminönü-Vefâ)

Ebü`l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)

Ebüssü`ûd Efendi (Eyüb)

Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)

Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)

Es`ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)

Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)

Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)

Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)

Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)

Hace Musa Topbaş (Sahrayı Cedid)

Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)

Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)

Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)

Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)

Himmet Efendi (Üsküdar)

Hoca Sa`deddîn Efendi (Eyüb)

Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)

Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)

İbrâhim Efendi (Eyüb)

İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)

İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)

Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)

Îsâ Geylânî (Eyüb)

Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)

Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)

Kevserî

Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)

Mahmud Esad Coşan (Eyüp)

Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)

Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)

Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)

Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)

Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)

Muhammed Efendi

Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)

Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)

Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)

Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)

Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)

Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)

Murtazâ Efendi (Eyüb)

Mustafa Efendi

Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)

Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)

Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)

Müstekimzâde Süleyman Sa`deddîn (Fâtih-Zeyrek)

Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)

Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)

Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)

Neccârzâde (Beşiktaş)

Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)

Necîb Efendi (Fâtih)

Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)

Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)

Nûri Efendi (Beşiktaş)

Nûri Efendi (Üsküdâr)

Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)

Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)

Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Rûşen Efendi (Üsküdar)

Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)

Sa`düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)

Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)

Sâlih Efendi (Fâtih)

Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)

Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Sarı Nasûh (Fâtih)

Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)

Selâmi Ali Efendi – Selami Baba (Üsküdar)

Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)

Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)

Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Seyyid Velâyet (Fâtih)

Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)

Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)

Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)

Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)

Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)

Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)

Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüp)

Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)

Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)

Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)

Şeyh Mustafa Devati Hazretleri (Üsküdar)

Şeyh Kasım Küfrevi (Eyüp)

Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)

Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)

Vişnezâde

Yahyâ Efendi (Beşiktaş)

Ya`kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)

Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)

Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)

Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)

Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)

Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir:

Ahmed Eğribozî

Bekr Sıdkı Visâlî

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)

Birgivî (Birgi)

Esad Erbili Hazretleri (Menemen)

Esad İleri Hoca

İzmirli Osman Nûri Efendi

Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan

K.Maraş:

Çomak Dede

Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi

Derdimend Dede

Kanadıkırıkzâde Ali Efendi

Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman:

Alâeddîn Halvetî (Lârende)

Şeyh Alâeddîn Rûşenî

Yûnus Emre

Kars:

Şeyh Ebu’l Hasan El Harakani Hazretleri

Muhammed Karsî

Kastamonu:

Abdurrahmân Efendi (Zileli)

Abdülfettâh Velî

Ahî Şorba

Ahmed Siyâhî

Âşıklı Sultan

Bayraklı Sultan

Benli Sultan

Deveci Sultan

Ebdal Hasan (Taşköprü)

Hacı Dede

Hacı Ramazan

Hayreddîn Halil bin Kâsım

Îsâ Dede

Karabaş Sultan

Ömer Füâdî

Seyyid Ahmed Hicâbî

Seyyid Ahmed Sünnetî

Şa`bân-ı Velî

Karabük:

Ergülle Baba

Şeyh Ali Baba

Şeyh Hasan Baba

Şeyh Mehmet Emin Efendi

Yıldız Baba

Ergülle Baba

Şeyh Ali Baba

Şeyh Hasan Baba

Şeyh Mehmet Emin Efendi

Yıldız Baba

Kayseri:

Bedir Karahan (Kutb-ul Aktab)

Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)

Bostancı Baba (İncesu)

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî

Göncüzâde Kâsım Efendi

Hacı Torun Efendi

Hâfız Osman Efendi

Harputlu Hacı Ömer Efendi

Helvacı Dede

İbrâhim Tennûrî

Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)

Necmeddîn İmâd

Sâdık Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Halvetî

Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam

Zeynelâbidîn Kayserânî

Ulemadan Suİçmez Efendi

Kırklareli:

Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)

Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırıkkale:

Hasan Dede Hazretleri

Zindan Baba

Binbir Oklu Ahmet Baba

Şeyh Sami efendi

Kırşehir:

Ahî Evran

Âşık Paşa

Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)

Mîrim Halvetî

Kocaeli:

Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)

Sultan Baba(Gölcük)

Konya:

Abdullah-ı Bosnevî

Ahmed Eflâkî

Ali Gav Sultan

Ateşbâz Velî

Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)

Behâeddîn Veled

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)

Bosnalı Abdullah Efendi

Bostan Çelebi

Celâleddîn-i Rûmî

Cemel Ali Dede

Çelebi Bustan

Çelebi Cemâleddîn

Çelebi Ferruh

Çelebi Hüsâmeddîn

Çelebi Hüsrev

Dede Molla (Çumra)

Dediği Sultan (Ilgın)

Evhadüddîn Kirmânî

Fahri Efendi

Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi

Hâdimî (Hadim)

Hârûn-i Velî (Seydişehir)

Kâsım Halîfe

Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)

Mahmûd Hayrânî (Akşehir)

Mahmûd ve İynel Sultanlar

Mehmed Behâeddîn Nakşibendî

Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)

Muhammed Konyevi K.S.

Pîr Esad Sultan

Pirebi Sultan

Sadır Sultan

Sadreddîn Konevî

Sarı Ya`kûb

Selâhaddîn Zerkûb

Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)

Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled

Sultan Veled

Şems-i Tebrîzî

Şeyh Ulemâ

Ulu Ârif Çelebi

Kütahya:

Ahmed Dede

Kalburcu Şeyhi

Muhyiddîn Muhammed

Sâkıb Dede

Seydi Resul Altıntaş

Malatya:

Abdullah Fahri Baba (Baran)

Abdurrahman Efendi (Dârende)

Arabgirli Ömer Baba

Boranlı Mustafa Baba (Boran)

Fethullah Mûsulî (Dârende)

Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)

Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)

Keşşâf Hoca

Somuncu Baba (Dârende)

Tâcüddîn Velî (Dârende)

Osman Hulusi Efendi (Dârende)

Manisa:

Ahmed Şemseddîn Marmaravî

Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)

Mecdüddîn Îsâ

Sefer Efendi (Demirci)

Şeyh Sinân (Alaşehir)

Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)

Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin:

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî

Şehmuz Sultan

Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Seyyid Şeyh Hacı Ramazan

Şeyh Muhammed Emin Hazretleri

Şeyh Nureddin Hazretleri

Şeyh Şehid Abdurrahman

Şeyh İzzeddin Hazretleri

Şeyh Mahmut Avgeverdi

Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah

Şeyh Hüsamettin

Şeyh Muhammed Masum Hazretleri

Pîr Hattab

Sin ve Seydoş

Şeyh Kasım

Şeyh Hamit

Seyyid Şeyh Hacı Ramazan K.s.

Şeyh Muhammed Emin hz.

Şeyh Nureddin ks.

Şeyh Şehid Abdurrahman

Şeyh İzzeddin k.s.

Şeyh Mahmut Avgeverdi

Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah

Şeyh Hüsamettin

Şeyh Muhammed Masum Ks.

Pîr Hattab Türbesi

Sin ve Seydoş

Şeyh Kasım

Şeyh Hamit

Muğla:

Şâhidî İbrâhim Dede

Muş:

Müştak Baba

Nevşehir:

Hüseyin Gümüş (Efendi Baba)

Rashid İbrahim Haake (Psikolog doktor)

Demir Hoca

Hasan Dede

Hacı Abdullah Baba

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri (Hacıbektaş)

Niğde:

Abdullah Efendi

Ahmed Kuddûsî (Bor)

Hacı Mahmûd Efendi

Kemâl Ümmî

Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize:

Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun:

Îsâ Baba

Kılıç Dede

Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)

Şeyh Kutbeddîn

Siirt:

Fakîrullah (Tillo)

Gavs-ül-Memdûh

İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)

Molla Halil Si`ridî

Molla Osman Efendi (Tillo)

Muhammed Hazîn (Dereyamaç)

Mûsâ Hâlidî

Şeyh-ün-Neccâr

Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)

Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)

Şeyh Mûsâ

Şeyh Sabri

Şeyh Süleymân

Şeyh Türkî

Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)

Veysel Karânî (Baykan, mekânı)

Zemzem-il Hâssa

Şeyh Hamza El Kebir

Şeyh İbrahim El Mücahid (Tillo)

Sinop:

Mahmûd Kefevî

Pîr Tevekkül

Seyyid Bilâl

Sivas:

Kara Şems

Abdülvehhâb Gâzi

Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

Şanlıurfa:

Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)

Sumâdî (Havran)

Bediüzzaman Said Nursi Makamı

Şeyh Mesut Horasâni

Nebih Efendi

Şeyh Müslim Hafız

Şeyh Abdurrahman Efendi

Hacı Rafi Hafız Efendi

Buluntu Hocaefendi

Şazeli Ali Dede

Hartavizade Hafız Muhammed Selim

Circis Peygamber

Cabir El-Ensar

Dede osman-ı avni veli hz

Ebu salih el geylani(abdülkadir geylani ks manevi ogl)

Şeyh sani hz 4- seyyid nuri baba ks

Elyasa as

Bediuzzaman ahmed el hemedani ks

Kerküklü abdurrahman efendi

Seyyid ramazan el kadiri

İmam muhammed bakır ra

Abdurrahman ibni avf ra

Cabir bin ensar ra

Yakup kalfa ks

Seyyid Ahmed el bedevi

Seyyid hacı kremi

Bediuzzaman said nursi ks

Seyyid kara baba ks

Şırnak:

Ahmed Cüzeyrî (Cizre)

Meymûn bin Mihrân (Cizre)

Muhammed Kadri Hazin (Cizre)

Muhammed Saîd (Cizre)

Sâlih Sıbkî (Basret)

Şeyh Abdülhakim Eddirşevi (Cizre)

Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)

Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)

Şeyh Muhammed Bıserî

Şeyh Muhyiddin El Cezeri (Cizre)

Şeyh Muhammed Nuri Eddirşevi (Cizre)

Şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri (Cizre)

Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri (Cizre)

Şeyh Seydâ (Cizre)

Hz Nuh (a.s.)

Tekirdağ:

Ahmed Sârbân (Hayrabolu)

Behiştî (Çorlu)

Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat:

Abdülmecîd Şirvânî

Acebşir Efendi

Ali Osman Efendi (Erbaa)

Behrullah Efendi (Erbaa)

Behzât-ı Velî

Edhem Çelebi (Zile)

Muharrem Efendi (Zile)

Mûsâ Fakîh

Mustafa Kuddûsî

Said Şemîd (Erbaa)

Seyyid Ömer Efendi

Sümbül Baba

Şeyh Mahmûd (Pazar)

Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)

Tokatlı İshak Zencânî

Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon:

Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak:

Alâeddîn Uşâkî

Van:

Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)

Abdurrahmân Baba

Abdülmecîd Efendi

Fehîm-i Arvâsî (Arvas)

Halîfe Mustafa Efendi

Muhammed Kutub Efendi (Arvas)

Muhammed Masûm (Arvas)

Muhammed Reşîd (Gevaş)

Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)

Resûl Zeki Efendi (Arvas)

Seyyid Abdülhakîm

Sofu Baba

Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat:

Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)

Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri
Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) ile başlayan silsile
 isimleri sırasıyla şöyledir:

1 – Hazret-i Muhammed Mustafâ (sallâllâhu aleyhi ve sellem)
2 – Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk (radıyallâhu anh)
3 – Selmân-ı Fârisî (radıyallâhu anh)
4 – Kâsım Bin Muhammed (rahmetullâhi aleyh)
5 – Câfer-i Sâdık (rahmetullâhi aleyh)
6 – Bâyezîd-i Bistâmî (rahmetullâhi aleyh)
7 – Ebû’l-Hasan Harakānî (rahmetullâhi aleyh)
8 – Ebû Ali Fârmedî (rahmetullâhi aleyh)
9 – Yûsuf Hemedânî (rahmetullâhi aleyh)
10 – Ebu-l Abbas Hz. Hızır (aleyihisselam)
11– Abdülhâlık Gucdüvânî (rahmetullâhi aleyh)
12 – Muhammed Ârif Rîvgerî (rahmetullâhi aleyh)
13 – Mahmûd Encîrfağnevî (rahmetullâhi aleyh)
14 – Ali Râmîtenî (rahmetullâhi aleyh)
15 – Muhammed Baba Semmâsî (rahmetullâhi aleyh)
16 – Seyyid Emîr Külâl (rahmetullâhi aleyh)
17 – Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend (rahmetullâhi aleyh)
18 – Alâüddîn Attâr (rahmetullâhi aleyh)
19 – Yâkub-el Çerhî (rahmetullâhi aleyh)
20 – Ubeydullah-el Ahrâr (rahmetullâhi aleyh)
21 – Muhammed Ez-Zâhid (rahmetullâhi aleyh)
22 – Derviş Muhammed İmkenegî (rahmetullâhi aleyh)
23 – Hâcegî Muhammed Semerkandi (rahmetullâhi aleyh)
24 – Muhammed El-Bâkī Billâh (rahmetullâhi aleyh)
25 – İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî (rahmetullâhi aleyh)
26 – Muhammed Mâsûm Serhendî (rahmetullâhi aleyh)
27 – Muhammed Seyfüddîn Serhendî (rahmetullâhi aleyh)
28 – Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (rahmetullâhi aleyh)
29 – Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân (rahmetullâhi aleyh)
30 – Abdullah Dehlevî (rahmetullâhi aleyh)
31 – Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (rahmetullâhi aleyh)
32 – Mevlânâ Osman Siraceddin (rahmetullâhi aleyh)
33 – Mevlânâ Şeyh Ömer Ziyaüddin (rahmetullâhi aleyh)
34 – Mevlânâ Muhammed Necmeddin-i Kübra (rahmetullâhi aleyh)
35 – Şeyh Baki Hocaefendi (rahmetullâhi aleyh)
36 – Kutb-ul Aktab Şeyh Bedir Karahan (rahmetullâhi aleyh)
37 – Mevlânâ Şeyh Hüseyin Gümüş (rahmetullâhi aleyh)
38 – Şeyh Mürşid Rashid İbrahim Haake (rahmetullâhi aleyh)

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri

SİLSİLEYİ KASİDE/İLAHİ OLARAK DİNLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

KAYNAK; TANER AKKUŞ

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri

TÜRKİYE’DE ALLAH DOSTLARI

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri

TARİKAT SİLSİLESİ – SİLSİLEYİ HALİDİYE – SİLSİLEYİ HALİDİYYE – SİLSİLEYİ ALİYE – SİLSİLE-İ SADAT – SİLSİLE-İ ZEHEB – SİLSİLE-İ SAADAT – ALTIN SİLSİLE – SİLSİLEYİ SAADAT – SİLSİLEYİ SADAT – SİLSİLE-İ ŞERİF – SİLSİLEYİ ŞERİF – SİLSİLE İsimleri