Çarşamba, Ekim 4, 2023

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi (K.S.)’ye iftira atanları Allah’a havale ediyoruz

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin Peygamber efendimiz ile görüştüğü iddiası yalandır. Kurgu ve Montaj!

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi hakkında sosyal medya aracılığıyla algı yönetimi üzerinden yapılan kumpas nitelikli çalışmalar nezdindeki haberimizdir.

Söz konusu kumpas içeren ve tamamen kurgu üzerinde montajlanmak suretiyle ortaya çıkan paylaşım bir itibar suikasti ve yıpratılma stratejisidir. ”Çamur at izi kalsın” yöntemi ile yapılan bu eylemin tamamiyle gerçek dışı olduğu aşikardır.

Nitekim ALLAH C.C. Kuran’da Yunus suresinde:”Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki, iman etmişler ve takvâya ermişlerdir, işte onlara hem bu dünya hayatında hem de âhirette müjdeler olsun! Allah’ın sözlerinde değişme olmaz; (öyleyse) en büyük kazanç budur.” şeklinde buyurmaktadır.

Devlet büyüklerini de hedef alan ilgili montaj paylaşım da, ismi geçenler ve sözde görüşmeler tamamen bir kurgudan ve iftiradan ibarettir. Son yıllarda ve özelliklede son günlerde Kuran-ı Kerim’e yönelik yapılan akılalmaz eylemlere ilişkin tüm saldırılar toplumuz nazarında kaygıyla izlenmektedir. Bu vaka da yurtdışı kaynaklı ve diğer eylemlerin devamıdır. Akli selim her müslüman bilir ki, Allah dostlarına yönelik her dönem bu tip girişimlerle manevi ve kurumsal kimlikleri itibarsızlaştırma suikastleri olur.

Küffar diyarlardan yapılan bu mesnetsiz iftiralar, kurgu ve montaj içerikli kumpaslar çok kısa zamanda gerçeklerle yüzleşmeye mahkumdur. Bu vesileyle bu haberi müslüman olma ve müslümanın üstünde bulunan hakkı üzerinden hazırlama görevi hasıl olmuştur. Gayret bizden takdirse ALLAH C.C.’tan dır.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi kimdir?
1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı.

Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

ALLAH C.C. HAZRETLERİ İÇİMİZDE AZ SAYIDA BULUNAN TÜM ALLAH DOSTLARINI MİLLETİMİZİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN. DEVLETİMİZE DE ZEVAL VERMESİN. AMİN

İLGİLİ HABERLER

ÇOK OKUNANLAR