Cumartesi, Eylül 23, 2023

Mali Müşavir Mehtap Kızıltaş:İŞKUR İşveren Teşvikleri

İŞKUR İşveren Teşvikleri

İŞKUR işveren teşvikleri programında işbaşı eğitim programı vardır. Bu program kapsamında, işe alınacak olan her işçinin maaş ve SGK ödeme sorumluluğu tamamen devlet tarafından finanse edilir. İşveren nitelikli olmayan işçilerin tüm maliyetlerini devletten aldığı için büyük bir maliyetten kurtulmuş olur. Bu program kapsamında olan işçiler, işveren tarafında işbaşından gözlemlenir ve mesleki beceri sahip olup olmadıklarına karar verir. Eğer işveren işçinin becerilerini beğenirse hiçbir mali harcama yapmadan nitelikli iş gücüne sahip olabilir.   

İşveren teşvik yönetimi kapsamında işbaşı eğitim programına kabul edilecek olan işçinin 15 yaşından büyük, son 1 aydır işsiz, son 3 ay içinde ilgili şirkette çalışmamış, işverenin birinci ya da ikinci derece yakını olmaması ve emekli olmaması gibi şartlara sahip olması gerekir. İşbaşı eğitim programına dahil olan işçi günde en az 5 saat 1 gün 8haftada  çalıştırılabilir. Bunun yanında haftalık en fazla 6 gün ve toplamda 45 saat çalışabilir. Resmi tatillerde çalışması ve fazladan mesai yapmasına izin yoktur. 

6111 Sayılı Teşvikten Yararlanma Şartları 

2023 yılında yürürlükte olan işveren teşviklerinden ilki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi (6111 Teşvik kanunu)dir. 2022 yılı sonunda bitmesi gereken 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi (6111 Teşvik kanunu) Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.  

İşveren teşvik programı kapsamındaki 6111 sayılı teşvikin açılımı kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşvikidir. Bu teşvik kapsamında işveren sosyal güvenlik primlerinin, işsizleri çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödedikleri ücretin üst sınırına kadar olan kısmı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. 

6111 sayılı teşvikten yararlanmak isteyen işveren için aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların ilki işverenin kamu değil özel sektörde olmasıdır. İkincisi işe alınacak personelin son 6 aydır işsiz olması gerekir. Son şart ise işe alınan kişinin işe alındığı tarihten önceki 6 aydaki işyeri sigortalı çalışan kişi sayısına ek olarak işe alınmış olması gereklidir. Teşvikten yararlanma süreleri; 

 • 18 yaş ve üzerindeki kadınları çalıştıran firmalarda 24 ile 54 ay,
 • 18 – 29 yaş arası erkekleri çalıştıran firmalarda 12 ile 54 ay,
 • 29 yaş ve üzerindeki erkekleri çalıştıran firmalarda 6 ile 30 ay,
 • İş yerinde çalıştığı sırada ve 1 Mart 2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar ya da işgücü yetiştirme kursunu bitiren kişileri çalıştıran firmalarda 12 aydır.

Bu şartların yanında İŞKUR’a kayıt olunması teşvik etmek amacıyla İŞKUR’a kayıtlı kişiler için süreler 6 ay eklenmesi hükmü vardır. İşveren teşvik paketlerinden yararlanabilmek için aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya yasal süre içinde verilmesi ve primlerinde aynı şekilde yasa süre içinde ödenmesi gereklidir. 

Asgari Ücret Desteği Teşvikleri

İşveren teşvikleri 2023 için bir diğer teşvik programı 5510 sayılı Kanunun Geçici 93. maddesi olan asgari ücret desteğidir. Bu destek için faydalanma süresi Ocak 2023 ile Haziran 2023 ayları arasıdır. Bu teşvik kapsamında işyerlerinde bildirilen sigortalılar ilişkin toplam prim gün sayısı ile 13,33 liranın çarpımıyla bulunan tutar, işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden düşürülür. Tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.  

İşveren teşvikleri alabilmek için işverende özel sektör işvereni olması şartı aranır. İşçilerde aranan şartlar ise, uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmasıdır. Bu destekten yararlanmak isteyen işverenlerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmez. SGK otomatik hesaplama yapar. 

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

Devlet işveren teşvikleri kapsamındaki en son SGK teşvik programı ise 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasındaki işsizlik ödeneği alanlara yönelik verilen teşviklerdir. Bu destek kapsamında işsizlik ödeneği alan kişilerin işe alındığı tarihten önceki son 6 ayda, işverenin prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda, kişinin kalan işsizlik ödeneği süresinde asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigorta Fonu’nda karşılanır. 

İşveren teşvik primi süresi, işçinin kalan işsizlik ödeneği süresi kadardır.

İşverenin aylık prim ve

hizmet belgesinin SGK’y
bildirilmesi ve yasal sürede sisteme girilmesi
gerekir. İşverenin bu
destekten yararlanabilmesi
için işçinin en son çalıştığı işyeri aynı iş yeri olmamalıdır.

KOBİ Hibe Destekleri Nelerdir? Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani kısaca KOBİ’ler, gelişim ve büyüme dönemlerinde finansman desteğine ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada devlet hibe ve krediler ile KOBİ’lere destek sunuyor. Tabii bu desteklerin belirli şartları var. Yine de birçok KOBİ ve esnaf, bu desteklerden faydalanabiliyor. Peki, KOBİ destekleri ne kadar ve KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ Hibe Desteği Nedir?

Bir devlet iştiraki olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lere çeşitli maddi destekler sağlanıyor. KOSGEB hibe kredileri geri ödemesiz olarak veriliyor. Yani hibe desteği alan işletmeler geri ödeme yapmıyor. Bununla birlikte KOSGEB tarafından esnek ödeme planı olan, ertelemeli ve faizsiz krediler de veriliyor.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri hibe ve kredi olarak iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Bu destekler girişimcilikten teknolojiye, finansmandan iş birliğine, gelişimden yurt dışı pazarına kadar birçok alanda veriliyor. Yani KOBİ’ler sadece kuruluş sırasında değil; gelişim, büyüme, ortaklık ve benzeri birçok proje için de desteklere başvurabiliyor.

KOSGEB KOBİ desteklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • KOBİ Finansman Desteği
 • KOBİ Soğuk Zincir Desteği
 • KOBİ Enerji Verimliliği Desteği
 • KOBİ İşletme Geliştirme Desteği
 • KOBİ İş Birliği Desteği
 • KOBİ Gelişim Desteği
 • KOBİ Yurt Dışı Pazar Desteği
 • KOSGEB Girişimci Desteği
 • KOSGEB Kadın Girişimci Desteği
 • KOSGEB Mikro ve Küçük İşletme Desteği

Şimdi, KOSGEB tarafından açıklanan ve 2023 yılında geçerli olan bu desteklere biraz daha yakından bakalım.

KOBİ Finansman Desteği Ne Kadar? (2023)

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani kısaca KOBİ’ler, gelişim ve büyüme dönemlerinde finansman desteğine ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu noktada devlet hibe ve krediler ile KOBİ’lere destek sunuyor. Tabii bu desteklerin belirli şartları var. Yine de birçok KOBİ ve esnaf, bu desteklerden faydalanabiliyor. Peki, KOBİ destekleri ne kadar ve KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ Hibe Desteği Nedir?

Bir devlet iştiraki olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİ’lere çeşitli maddi destekler sağlanıyor. KOSGEB hibe kredileri geri ödemesiz olarak veriliyor. Yani hibe desteği alan işletmeler geri ödeme yapmıyor. Bununla birlikte KOSGEB tarafından esnek ödeme planı olan, ertelemeli ve faizsiz krediler de veriliyor.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri hibe ve kredi olarak iki ana başlık altında değerlendiriliyor. Bu destekler girişimcilikten teknolojiye, finansmandan iş birliğine, gelişimden yurt dışı pazarına kadar birçok alanda veriliyor. Yani KOBİ’ler sadece kuruluş sırasında değil; gelişim, büyüme, ortaklık ve benzeri birçok proje için de desteklere başvurabiliyor.

KOSGEB KOBİ desteklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

 • KOBİ Finansman Desteği
 • KOBİ Soğuk Zincir Desteği
 • KOBİ Enerji Verimliliği Desteği
 • KOBİ İşletme Geliştirme Desteği
 • KOBİ İş Birliği Desteği
 • KOBİ Gelişim Desteği
 • KOBİ Yurt Dışı Pazar Desteği
 • KOSGEB Girişimci Desteği
 • KOSGEB Kadın Girişimci Desteği
 • KOSGEB Mikro ve Küçük İşletme Desteği

Şimdi, KOSGEB tarafından açıklanan ve 2023 yılında geçerli olan bu desteklere biraz daha yakından bakalım.

KOBİ Finansman Desteği Ne Kadar? (2023)

KOSGEB’in en çok rağbet gören programlarından biri de girişimci desteğidir. Girişimcilik desteklerinden kendi işini kurmak isteyenler faydalanabiliyor. Ayrıca girişimci destekleri tamamen hibe olarak veriliyor, geri ödeme yapılmıyor. Bu noktada destek paketleri “geleneksel girişimci” ve “ileri girişimci” olarak ikiye ayrılıyor.

Geleneksel Girişimci Destek Programı:

 • Kuruluş desteği: Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL
 • Performans desteği: 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arası
 • Sertifika desteği: 5.000 TL

İleri Girişimci Destek Programı:

 • Kuruluş desteği: Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği: Teknoloji seviyesi düşük-orta olanlar için 100.000 TL, orta-yüksek olanlar için 200.000 TL, yüksek olanlar için 300.000 TL
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: 10.000 TL
 • Performans desteği: 4(a) kapsamındaki personeller için hesaplanan prim gün sayısına göre 5.000 TL ile 20.000 TL arası
 • Sertifika desteği: 5.000 TL

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında verilen makine, teçhizat ve yazılım desteğinin oranı %75. Yerli malı makine, teçhizat ve yazılım kullanıldığı takdirde ise destek oranı %90’a çıkıyor.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Ne Kadar? (2023)

KOSGEB tarafından sadece kadınlara özel bir girişimcilik desteği verilmiyor. Fakat verilen desteklerin tümünde, kadınlara özel ayrıcalıklar tanınıyor. Girişimcinin kadın olması durumunda verilen destekler 5.000 TL veya 20.000 TL gibi tutarlarda artıyor. Yani hemen her programda kadınlara daha fazla destek veriliyor.

Kadınlara tanınan ayrıcalıklar genç, engelli, gazi ve birinci derece şehit yakınlarına da tanınıyor.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletme Desteği Ne Kadar? (2023)

KOSGEB tarafından mikro ve küçük işletmelere de destek veriliyor. Pandemi döneminin etkilerini azaltmaya yönelik verilen bu destek günümüzde de devam ediyor. KOSGEB kredi desteği ile mikro ve küçük işletmelerin (MKİ) personel giderleri karşılanıyor. Program kapsamında yeni istihdam edilen personeller için 6 aylık iki dönemde toplamda 125.000 TL destek veriliyor.

Geri ödemeli olarak verilen bu destek için faiz ve komisyon tahsil edilmiyor. Yani işletmeler ne kadar destek alırlarsa o kadar geri ödeme yapıyor. Ödemeler desteğin alındığı tarihten 24 ay sonra başlıyor ve 4’er aylık 6 taksitte yapılıyor.

KOSGEB Geri Ödemesiz Destek Ne Kadar? (2023)
KOSGEB’in verdiği desteklere başvuru yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü her bir programın kendine göre şartları ve detayları bulunuyor. Yine programa ve sektöre göre değişen bazı belgelerin ibraz edilmesi de zorunlu tutuluyor. Dolayısıyla başvuru öncesi KOSGEB’in ”Destekler” sayfasını ziyaret ederek ilgilendiğiniz desteğin başvuru şartlarına ve gerekli belgelere göz atmanız gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

ÇOK OKUNANLAR