Perşembe, Haziran 1, 2023

Astrolojiye inanmak

Bir Hadis: Helâk eden şeylerden kaçının: Allah’a şirk koşmak ve sihir yapmak! (Buhârî, Tıb, 48)

#Astroloji #Sihir #Şirk #Allah #Helak #Halk #Yıldız falı #Burç #Falcılık #Medyumluk

Astrolojiye inanmak

Astrolojiye inanmak

Astroloji, “Halk arasında yıldız falıburç falı gibi inanışları konu edinen, gök cisimlerinin oluşum ve özelliklerinin insanın geleceğine etkilerini konu alan bir uğraştır.” Gök cisimleri ve yıldızlara asla metafizik anlamda bir güç izafe edilmemelidir. İslam, yıldızların, insanların kaderlerini şekillendirici bir etkisinin olabileceği yolundaki inanca karşı çıkmıştır. Ayrıca günümüzde yapılan pek çok astrolojik yorum, gayba ait bilgiler verme iddiası taşımaktadır. Gayb bilgisi ise yalnızca Allah’a aittir. İslam dini; falcılık, kehanet, medyumluk vb. faaliyetleri şiddetle yasaklamıştır. Yıldız falcılığının da bu kapsamda yasaklanması doğaldır. Bu bakımdan astroloji, İslam âlimlerinin reddettiği uğraşılardan olmuştur. İslam dini bu işlerle uğraşanlara danışmayı, onların yönlendirmelerine göre hareket etmeyi, bu konularda söylediklerini onaylamayı tasvip etmez. Müslümanların bunlardan uzaklaşması ve bunlarla meşgul olanlara ilgi göstermemesi gerekir.

93 Harbi Kahramanı Nene Hatun’un Vefatı. (1955)
5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Vefatı. (1982)

Anne ve babaya hürmet

Göklerde ve yerde olanlar hep O’na aittir. O’nun huzurunda bulunanlar, O’na ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah’ı tenzih ederler. (Enbiyâ, 21/19-20)

İLGİLİ HABERLER

ÇOK OKUNANLAR