Cumartesi, Eylül 30, 2023

ARAŞTIRMACI NİMETULLAH DEMİR YAYINLADI;SULTAN II.AHMED’İN BİR TÜRBEDARIN HİZMETİ HAKKINDAKİ HASSASİYETİ!..

ARAŞTIRMACI NİMETULLAH DEMİR YAYINLADI;SULTAN II.AHMED’İN BİR TÜRBEDARIN HİZMETİ HAKKINDAKİ HASSASİYETİ!..

Şam-ı Şerif’te  Cami-i Emeviye’de Hazreti Yahya Efendimizin türbedarı ve Şeyhülharem ile ferraşı ibrahim Efendi ifay-ı hüsn-i hizmet ederken, mezkûr görevlerin Seyyid Ahmed’e tevcih edilmesi üzerine yapılan tedkik neticesinde yeniden bu görevlerin ber-sabık İbrahim uhdesinde ibkası hakkında Sultan II.Ahmed’in ferman ile beratı.

Tarih: H.10-6-1103 – M.28-2-1692

İLGİLİ HABERLER

ÇOK OKUNANLAR